Thi công nhà anh Châu giai đoạn móng, ép cọc ly tâm quận 12