CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG TAKA
Đ/c: 33 Đường 6D, Phường Phước Bình, Quận 9, Tp.HCM
Hotline: 0971.620.6970777.882.711
Website: congtyxaydung.net
Email tư vấn: xaydungtaka@gmail.com
Bộ phận vật tư: vattu.xaydungtaka@gmail.com
Bộ phận kế toán: ketoan.xaydungtaka@gmail.com

Gọi tư vấn
Giới thiệu công ty thiết kế xây dựng uy tín tphcm