LIÊN HỆ XÂY DỰNG TAKA

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG TAKA
Đ/c: 33 Đường 6D, P. Phước Bình, Q. 9
Hotline: 0971.620.6970777.882.711
Website: congtyxaydung.net
Email tư vấn: xaydungtaka@gmail.com
Bộ phận vật tư: vattu.xaydungtaka@gmail.com
Bộ phận kế toán: ketoan.xaydungtaka@gmail.com